Schelă turn multifuncțională cu trepte egea

Schela turn multifuncțională cu trepte Egea este destinată lucrărilor de interior și exterior, care necesită intervenții la înălţime și stabilitate ridicată. Este utilă în lucrărilor de renovare, dar poate fi folosită şi ca scară de incendiu. De asemenea, poate constitui un pod de trecere cu picioare reglabile sau rampă de acces.

Modulul este fabricat din ţeava rotundă din oțel de 48 x 3 mm iar scara de acces este  realizată din aluminiu şi podul metalic este vopsit în galben sau zincat. Schela se poate monta pe o înălțime de 30 m și pe lungime nelimitată , cu diferite configurări.

Produsul este destinat accesului lucrătorilor la înălțime pentru urcare și coborâre, efectuarea unor lucrări ușoare de construcții intervenție și întreținere din exteriorul clădirilor, precum și în interiorul halelor industriale sau depozite. Sunt construite din elemente tipizate, care permit montarea lor la diferite înălțimi.

Principalul avantaj al acestor tipuri de schele îl constituie montarea rapidă a elementelor. Schelele cu roți pot fi deplasate manual, pe suprafețe solide și plane.

Montarea și exploatarea schelei, se va face conform instrucțiunilor:

Schela este concepută pentru a putea fi transportată ușor , în stare demontată și ansamblată în locuri accesibile .

Schela turn este compusă din:

 • TRAVERSA DE BAZĂ, în construcție sudată alcătuită dintr -un profil ( țeavă de oțel ) -6 buc.
 • PICIOR DE CĂLARE , pentru sprijinirea pe sol și reglarea orizontalității -3 buc
 • SISTEM DE CENTRARE, pentru fixarea primului modul etaj, pe traversă .
 • SUBANSAMBLU SPRIJIN , compus din:
  • TRAVERSA DE BAZA în construcție sudată ( țeavă de oțel ) cu picioare reglabile.
  • RIGIDIZARE DE SPRIJIN. Legarea de clădire este prevăzută cu ancore cuplate cu țeavă specială din oțel prinsă de fiecare

MODULUL SCHELEI este format din două laterale ce alcătuiesc modulul etaj (profile țeavă rotundă cu diametru 48 mm îmbinarea din țeavă 40 mm și parapet demontabil de protecție ) din oțel.

Modulul conține

 • scară cu trepte și balustradă stânga, dreapta
 • 2 bare de rigidizare (ol)
 • 2 cuple centrale, legate între ele cu tijă din oțel
 • 4 DIAGONALE (ol).

 

PODINA DE LUCRU, în construcție sudată  este alcătuită din profile de oțel, placată cu TEGO antiderapant, prevăzute cu fixatori de oțel pentru așezarea pe treptele celor două laterale ce alcătuiesc modulul și balustradă de protecție.

Scările celor două laterale ce alcătuiesc modulul etaj, se montează pe verticală , fixându -se una față de altă , împreună cu barele de rigidizare, prin intermediul bolturilor cu siguranță rabatabilă

SCARA DE CAPĂT, în construcție sudată este alcătuită din profile de oțel sau AL . Se montează la partea superioară a acestora.

BALUSTRADĂ DE PROTECȚIE , în construcție sudată este alcătuită din profile de oțel prevăzută cu fixatori din oțel , pentru așezare , pe treptele, celor două scări laterale ( la capăt ) la înălțimea de lucru dorită .

Montarea schelă turn multifuncțională cu trepte EGEA 160C este o operațiune simplă și nu necesită pregătire profesională deosebită, dar este necesar un instructaj de protecția muncii.

Montarea schelei se va face pe suprafață cu amenajare minimă (sol tare , trotuar, planșeu de beton etc.). În cazul când schelă se montează pe sol insuficient tasat, sub plăcile picioarelor de călare se vor așeza tălpi de lemn. Schelă nu se va monta pe pământ înghețat .

Nu se admite montarea elementelor componente deformate sau cu defecțiuni .

Țevile de centrare, ale scărilor se vor păstra curate și nedeformate iar scările trebuie fixate cu atenție și puse siguranțele.

La nivelul de lucru se vor monta, obligatoriu, balustrade de protecție.

Nu se admite montarea unor platforme de lucru, în afară cadrului schelei ( în consolă)

Schela trebuie să aibă o rezistență suficientă pentru a putea prelua cazul cel mai defavorabil al unei sarcini, precum și pentru cazurile de sarcini ce pot rezultă în timpul montării și demontării produsului.

Piesele componente trebuie să fie protejate împotriva coroziunii în mediu umed.

La montare, schela se ancorează pe părțile fixe ale clădirii, cu ancore speciale, conform normelor de protecție a muncii publicate în Buletinul Construcțiilor.

Montarea schelei se va face de către lucrători (care vor avea instructajul necesar acestor situații ).

ATENȚIE: Plăcile de sprijin de la picioarele de călare se vor așeza pe porțiuni stabile ale suprafeței de așezare (trotuar, sol tasat, pardoseală , platforma de beton etc)

Se montează cele două laterale ce alcătuiesc modulul etaj, în țevile de centrare, aflate pe traversele de bază. La capătul superior al celor două laterale ce alcătuiesc modulul etaj apoi se fixează barele de rigidizare și se montează diagonalele.

Primul modul fiind construit, se montează podina și scară. În continuare se montează , modulului etaj al doilea, barele de rigidizare,diagonalele, podina și scară . Se fixează și traversa de sprijin , pentru rigidizarea și ancorarea modulului etaj.

Se montează următoarele module etaj până la înălțimea dorită. Se fixează modulul de protecție, platforma și balustradele de protecție pentru înălțimea de lucru dorită cu respectarea  măsurilor tehnico-organizatorice:

 • Părțile componente (modulele laterale, barele de rigidizare, diagonalele modulului, precum scările și podina ) se pot ridica cu frânghia
 • Lucrătorii vor respectă normele în vigoare cu privire la lucrul la înălțime
 • În etapa de poziționare a podinei este necesară o sincronizare a mișcării lucrătorilor aflați pe scările laterale ce ridică treaptă cu treaptă podina ( 10-22 kg), până la înălțimea necesară.
 • Se verifică montarea corectă a tuturor elementelor componente: țevile de ghidare pentru fixarea podinei, scări, module laterale, podine, balustrade, cupe și bare. Siguranțele pentru fixarea barelor de rigidizare și a diagonalelor trebuie să fie curate, nedeformate și în stare de funcționare de sprijin
 • La utilizarea schelei, se vor respectă în totalitate, normele de protecția muncii, specifice activităților ce se vor desfășura (urcare, coborâre, intervenții la diferite instalații , lucrări de construcție etc.), precum și cele privind lucrul la înălțime. Materialele specifice protecției muncii (centuri de siguranță , frânghii , piese de ancorare) nu fac parte din inventarul de livrare a schelei.

ATENȚIE : Se va folosi schela numai cu scară și podina montată corect, având balustradele de protecție fixate, schela fiind cu picioarele de călare fixate pe sol.

Pentru utilizarea schelei urcarea și coborâre se face pe scările cu trepte din interiorul schelei.

Demontarea schelei, se va face în ordine inversă operației de asamblare, cu respectarea acelorași reguli. Operația se va efectua cu atenție , pentru a evita răsturnarea schelei.

Demontarea schelei se va face numai după ce au fost îndepărtate de pe podina și scări toate resturile de materiale și scule.

Demontarea schelei se va face de sus în jos fără aruncarea pe jos a reperelor componente .

La transport se va evita lovirea și deformarea elementelor schelei. Picioarele de calare vor fi protejate cu unsoare consistentă. Se va evita depozitarea schelei în vecinătatea substanțelor corozive.

ATENȚIE : Amplasarea și utilizarea unor dispozitive speciale de ridicare ( scripeți , palane, etc.) amplasate pe modulele schelei, este interzisă.

Schela trebuie verificată în întregime, periodic. În caz de accident, din cauza nerespectării instrucțiunilor de montare și utilizare a schelei sau din cauza nerespectării instrucțiunilor de protecție pentru lucrul la înălțime , întreaga răspundere revine, conducătorului de lucru din șantier, respectiv a celor care n-au respectat instrucțiunile producătorului.